Főmenü
Tájékoztató a hallgatóknak a 2011/12-es tanév őszi félévi vizsgaidőszakáról
2011. november 18, péntek
Ulviczki Róbert, 10:08
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 
Vizsgaidőszak: végzős – januárban záróvizsgázó - hallgatóknak december 1-től január 7-ig, alsóbb éves (nem januárban záróvizsgázó) hallgatóknak december 17-től január 28-ig tart.

Vizsgára jelentkezés a Neptunban:

            végzős – januárban záróvizsgázó - hallgatóknak november 21-én 09.30 órától,

            alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton december 1-jén 09.30 órától

levelező, távoktatás tagozaton december 2-án 09.30 órától.

Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi, a főiskola felé fennálló tartozását rendezte. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek” – „Befizetések” lapon olvashatók!

A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató igazgatási díjat köteles fizetni, amit a vizsgaidőszak lezárása után ír elő az érintettek számára a TIK. Ugyanabból a tanegységből tett második és további javítóvizsgáért térítési díjat fizet a hallgató, melynek összege kollokvium esetén 2000 Ft, szigorlati vizsga esetén 3000 Ft.

Elektronikus leckekönyv! Felhívom a figyelmet, hogy a tavalyi tanévtől a hallgatók féléves vizsga- és gyakorlati jegyeit a dékáni hivatalok a Neptunból nyomtatják és ragasztják a leckekönyvbe, ezért a 2010 szeptembere előtt kezdett hallgatók indexeit a dékáni hivatalok a vizsgaidőszakra nem adják ki.

A szóbeli vizsgán valamennyi hallgató a Neptunból nyomtatható eredményértesítő lappal, köteles megjelenni. A szóbeli vizsgán az oktató az elért érdemjegyet a vizsgalapon és az eredményértesítő lapon egyaránt rögzíti és aláírásával hitelesíti; a hallgató pedig a vizsgalap aláírásával ismeri el a vizsgalappal azonos érdemjegyet tartalmazó eredményértesítő átvételét. Az írásbeli vizsgán a hallgató a vizsgalap aláírásával igazolja megjelenését a vizsgán.

Valamennyi számonkérés kezdetekor az oktató a hallgató személyazonosságát A- vagy B-tipusú fényképes igazolvány megtekintésével ellenőrzi.

Az osztályzat rögzítését követő 5 napon belül, de legkésőbb február 13-ig a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, a dékáni hivatalok lezárják az őszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az Érsekkerti épület december 24-től január 1-ig zárva tart.

A TIK-ben és a dékáni hivatalokban az ügyfélfogadás a fenti időszakban szünetel!

Eger, 2011. november 17.

                                                                                                          Kalóné Szűcs Erzsébet sk.

                                                                                                          TIK főigazgató


A hírt küldte:
Ulviczki Róbert
Neptun-csoport (tag)